Les presents condicions d’ús de la pàgina web, regulen els termes d’accés i ús de eltani.com, propietat de El Tani Vinologic SL i correu electrònic info@eltani.com, d’ara endavant, “l’Empresa “, que l’usuari d’al portal haurà d’acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.
L’usuari així com l’Empresa, propietària de l’portal, podran ser denominats conjuntament com les parts. El sol accés a l’ús de l’portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada a disposició i l’ús de l’portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d’ús de l’portal.

Regulació de les condicions d’ús
Les presents condicions generals d’ús de l’portal regulen l’accés i la utilització de l’portal, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer . No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.
modificacions

L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de l’portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús de l’portal, ja que poden ser modificades.
Contingut de el portal
Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través de l’portal a diferent tipus d’informació i serveis. El portal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferts des del portal. L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el portal pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol informació o servei. El portal farà tots els esforços per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat a la web. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., podrà suposar la interrupció de l’accés a l’portal.

Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de l’servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció.

El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a l’portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel

Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Responsabilitat del Portal sobre els continguts

Opcions A. El portal controlarà la licitud d’aquells continguts o serveis prestats a través de la plataforma per terceres parts. En cas que l’usuari com a conseqüència de la utilització de l’portal pateixi algun dany o perjudici podrà comunicar-ho i es prendran les mesures que s’estimin oportunes per solucionar-ho.

Opcions B. El portal no intervé en la creació d’aquells continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / o mitjançant l’aplicació, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitud. En qualsevol cas, no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L’usuari reconeix que el portal no és ni serà responsable dels continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / o mitjançant el portal. L’usuari accepta que el web no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudici produït com a conseqüència de la utilització d’aquesta informació o serveis de tercers.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis de l’portal.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota la responsabilitat serà de l’tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

Obligacions de l’Usuari
L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers.

Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes a el portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.

Menú