El Tani Vinologic SL

Les dades de caràcter personal que vostè ens confia són molt importants per a nosaltres, per aquest motiu volem informar-los sobre com tracta aquesta empresa les seves dades personals.

Les dades personals que ens proporciona dels quals vostè és titular, persona autoritzada o representant legal són incorporades a la nostra base de dades de gestió informatitzada o arxiu en format paper, legalitzades i registrades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En el moment de registrar aquestes dades, aquesta empresa es fa responsable dels mateixos i en conseqüència apliquem tots els mitjans al nostre abast per tractar-los amb la màxima confidencialitat, evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració o accés no autoritzat.

Finalitat de la recollida de dades

Les finalitats a què destinem les seves dades a part de la normativa legal que afecta la nostra activitat, són les tasques administratives, comptables, fiscals i de gestió per a l’efectiu compliment i prestació dels productes i serveis sol·licitats.

També vam efectuar controls de qualitat sobre els mateixos per tal d’oferir-los en tot moment el millor tracte professional.

Així mateix per a enviar-los informació sobre productes i serveis que aquesta empresa pugui oferir-los i siguin del seu interès. La informació que ens confia té com a destinataris el personal tècnic i professional de l’entitat.

En el cas de Currículums rebuts, informar que el tractament dels mateixos té com a finalitat procedir a la selecció de candidats per cobrir llocs de treball en aquesta empresa.

La conseqüència de l’obtenció de les dades personals comunicades serà la participació en els processos de selecció que la mateixa realitzi per cobrir llocs de treball de la pròpia companyia o en futurs processos de selecció de llocs que s’ajustin a el perfil professional de l’candidat, llevat que es manifesti el seu desig que les seves dades no siguin conservats per aquesta última finalitat en caure cas l’empresa procedirà a cancel·lar-d’acord amb la seva sol·licitud.

El client / usuari autoritza el tractament de les seves dades personals exclusivament per als fins anteriorment exposats.

Cessió de dades Aquesta empresa no ven, cedeix ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus clients a tercers, excepte les comunicacions previstes per llei per a la prestació dels serveis sol·licitats.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

Amb la finalitat de poder oferir el millor servei, aquesta empresa necessita que les dades proporcionades s’ajustin a la realitat, estiguin actualitzats i si s’especifiquen com a imprescindibles (per exemple mitjançant un asterisc en els formularis de contacte o compra), siguin emplenats.

D’una altra forma, aquesta empresa no podrà donar el servei o la informació sol·licitada. En el cas de menors d’edat, serà necessària l’autorització prèvia dels pares o representants legals per poder realitzar el tractament de les dades personals facilitades.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) Desitgem informar-li que sempre que ho desitgi pot accedir a la informació que li concerneix, pot oposar-se a l’enviament d’informació publicitària, rectificar i si fos el seu desig cancel·lar-la, tot això en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si desitja exercir els seus drets envieu una carta, adjuntant fotocòpia del seu DNI a l’adreça de correu electrònic: info@eltani.com s’ha d’exercir per correu electrònic, el missatge ha d’estar signat digitalment i haurà d’adjuntar algun document identificatiu oficial escanejat.

xarxes Socials

A l’fer-se fan d’aquest lloc web mitjançant el botó “M’agrada”, consent el tractament de les seves dades personals per part de Facebook, d’acord amb les seves polítiques de privacitat. Si voleu saber més sobre aquest particular, seguiu l’enllaç: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf.

També consent el nostre accés a les dades contingudes en el seu perfil. Consenteix que un esdeveniment creat per aquesta empresa pugui aparèixer publicat al seu mur. Aquesta empresa no utilitzarà les dades per a altres finalitats, ni per a enviar informació addicional. Pot deixar de ser fan d’aquesta pàgina en qualsevol moment, utilitzant les eines que facilita Facebook per aquesta finalitat. També pot en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com vam explicar en l’apartat de Protecció de dades.

Si us plau, mantingui les seves dades actualitzades. Nosaltres no podem fer-ho, únicament podem consultar o donar de baixa les seves dades com a fan d’aquesta pàgina.

Aquesta empresa no es fa responsable dels continguts, comentaris, opinions o informacions, pròpies o de tercers, que els usuaris publiquin a la nostra pàgina. Podeu utilitzar els nostres continguts per a fins lícits, sempre que faci esment al seu origen o autors.

En relació a Twitter, quan un usuari ens segueix punxant el botó “Seguir”, tindrem accés a la informació de les persones que ens segueixen, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari hagi posat una fotografia en el seu perfil), i comentaris o “piulades” realitzats així com a la resta de la informació que ha publicat en el seu perfil com ara usuaris als quals segueixes i els seus seguidors, encara que no farem servir aquesta informació.

Especialment, la informació que l’usuari dóna en la seva “biografia” pot ser accessible per a nosaltres.

A l’igual que en l’anterior plataforma, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faci de la Xarxa Social.

Les dades dels usuaris que ens segueixen a Twitter els utilitzem únicament per gestionar i respondre els “tuits” o missatges que intercanviem amb ells.

Podeu consultar la política de privacitat de Twitter en el següent enllaç: https://twitter.com/privacy Finalment, en relació al nostre canal de la xarxa social de Youtube, podríem tenir accés als seus comentaris en relació als vídeos publicats.

Novament és responsabilitat de l’entitat que gestiona la xarxa social (Google) el tractament de dades realitzats.

Podeu consultar la política de privacitat d’aquesta xarxa social en el següent enllaç: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Si desitja rebre més informació sobre la nostra política de privacitat pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic: info@eltani.com

Menú